Tin tức

Đối với cà chua thu hoạch nhiều lứa quả hoặc dạng cà chua sinh trưởng vô hạn thì có thể thêm một lần bón thúc 3 sau thu quả đợt 1. Lượng bón tương tự như lần bón thúc 2...

Cây cà rốt là cây rau ăn củ, năng suất củ giảm mạnh nếu giai đoạn phình củ thiếu nước. Cà rốt là cây chịu lạnh, ưu thích nhiệt độ 16 - 21 độ C, tuy nhiên có thể chịu được nhiệt độ cao 25 - 27 độ C...

cup1.pngcup2.pngcup3.pngcup4.pngcup5.png